Skip to content

Temperaturer i Arktis – historisk set

I denne opgave skal du undersøge, hvordan temperaturen har ændret sig i Arktis i gennem mere end 100 år.

I  NUUK begyndte man at måle temperaturen systematisk i 1784, og i Tasiilaq begyndte man i 1894.

Opgaven

Se på kurven over temperaturudviklingen i verden og i Arktis siden 1880.

1 Forberedelse

Start i Klimaanimationen. Udforsk det afsnit, der handler om temperaturen i Arktis.

XX

Læs derefter baggrundsartiklen ”Fremtidens klima i Arktis”

2 Opgaven

Udforsk kurverne nedenfor.

Kurverne er det, man kalder anomali-kurver. Anomali betyder, at noget ikke er normalt. Her er det temperaturen, der ikke er ’normal’ – dvs. den afviger fra det, den plejer at være.

Alle målingerne viser afvigelsen fra gennemsnittet i klimaperioden 1961-1990.

En af de effekter, man ser i kurverne, er isalbedo-tilbagekoblingen. Isalbedoen er et mål for, hvor meget en overflade reflekterer (tilbagekaster) af solens stråling. Jo lysere en overflade er, desto mere stråling reflekterer overfladen. Men efterhånden som der smelter mere is i Arktis, kommer der flere og større mørke overflader både til havs og til lands. Det betyder, at overfladerne absorberer mere solstråling. Det fører til endnu mere opvarmning.

Besvar nu følgende spørgsmål:

Hvad sker der med temperaturen i Arktis?

A: Beskriv udviklingen i den globale temperatur og den arktiske temperatur i perioden 1880 til 2020.

B: Hvad betyder det, at kurverne viser temperaturanomali.

C: Hvad tror du den generelle temperaturstigning i perioden skyldes?

D: Hvad kan være forklaring på, at de to kurver ikke følges ad i hele perioden?

E: Kig på hældningskoefficienten på de to kurver. Kan du komme med en mulig forklaring på, hvorfor der er de forskelle, du kan se? Du kan prøve at kigge på albedo i Klimaanimationen og få input dér.

F: Sæt dig ind i albedo og forklar, hvordan mekanismerne i isalbedo-tilbagekoblingen kan hænge sammen med disse kurver.

3 Stop og tænk

bla bla bla

4 Konklusion

bla bla bla

FORMÅL
  • At undersøge, hvordan temperaturerne i Arktis har udviklet sig siden 1880.
FAGBEGREBER
  • Albedo Is-albedo-tilbagekobling, temperaturanomali, klimanormalperiode 1961-90
BAGGRUNDSMATERIALE
  • Fremtidens klima i Arktis.
  • Kort-graf-produkt på Arbejdsbordet
    Kurve der viser temperaturudvikling i Arktis.
IDEER TIL FYSIKFORSØG
  • science.ku.dk:
  • science.ku.dk:
Back To Top