Skip to content

Opgave 8: Havisens udbredelse og tykkelse

Havisen spiller en stor rolle for klimaet i Arktis. I denne opgave skal du undersøge, hvad der sker med havisens udbredelse og tykkelse i Arktis, når klimaet ændrer sig.

Der er 5 del-opgaver:

Forberedelse

Opgaver

For at få et reelt billede af havisens tilstand må man vurdere både dens udbredelse, volumen og alder. Det handler de kommende 5 del-opgaver om.

Opgave 1. Temperatur-udviklingen

Gå på arbejdsbordet og vælg datasættet “Temperaturudviklingen”.

Vær opmærksom på, at aktuelle data altid vil være 16 tidligere end dags dato. Derfor kan det være bedre at bruge data fra det foregående år.

Besvar nu disse spørgsmål:

 1. Beskriv udviklingen i den globale temperatur og den arktiske temperatur i perioden 1880 til 2020.
 2. Hvad betyder det, at kurverne viser temperaturanomali.
 3. Hvad tror du, den generelle temperaturstigning i perioden skyldes?
 4. Hvad kan være forklaring på, at de to kurver ikke følges ad i hele perioden?
 5. Kig på hældningskoefficienten på de to kurver. Kan du komme med en mulig forklaring på, hvorfor der er de forskelle, du kan se? Du kan prøve at kigge på albedo i Klimaanimationen og få input dér.

Opgave 1: Undersøg havisens udbredelse med kort

Du skal gå på Arbejdsbordet og vælge datasættene om Havisens udbredelse og tykkelse.

Vær opmærksom på, at aktuelle data altid vil være 16 tidligere end dags dato. Derfor kan det være bedre at bruge data fra det foregående år.

 1. Vælg et kort for en dato i et år mellem 1979 og nu. Du skal ikke vælge 2012, fordi det vejrmæssigt var et specielt år.
 2.  Sammenlign nu dit kort med et kort fra samme dato i 2012.
 3.  Hvad viser kortene dig om havisens udbredelse? Beskriv, hvad du ser.
 4.  Er der noget, der undrer dig i forhold til havisens udbredelse i 2012 og det år, du har valgt?
 5.  Hvad kan udbredelsen fortælle om havisens tilstand?
 6.  Er der informationer om isen, som man ikke får ved at se på udbredelsen?

Du skal gå på Arbejdsbordet og arbejde videre med datasættet om Havisens udbredelse.

 1. Hvad kan du se på graferne, der hører til de kort du arbejdede med i Opgave 1?
 2. Beskriv grafens årlige variation, i det år du har valgt i opgave Opgave 1.
 3. Hvornår har havisen sin største udbredelse på året?
 4. Hvornår har havisen sin mindste udbredelse på året?
 5. I hvilke måneder sker den største smeltning?
 6. I hvilke måneder sker den største genfrysning?
 7. Den mindste solindstråling på den nordlige halvkugle er ved vintersolhverv (21-22. december), og den største er ved sommersolhverv (21-22.juni). Sammenlign dette med månederne med størst smeltning og mindst genfrysning? Prøv at give en forklaring på forskellen i forskellige tidspunkter.
 8. Hvilket år har havisen den mindste udbredelse i den tid, vi har målt dette – fra 1979 til i dag?

Du skal gå på Arbejdsbordet og arbejde videre med datasættet om Havisens udbredelse.

 1. Vælg en dato og step baglæns – år for år – på den samme dato og se på havisudbredelsen dag for dag tilbage til 1979.
 2. Hvad er tendensen?
 3. Lav en koordinatsystem med tal for udbredelse op ad y-aksen og 5 års tidsintervaller på x-aksen. Vælg en dato, hvor du kan se at isen har den mindste udbredelse. Lav nu en graf ved at plotte data ind i koordinatsystemet tilbage fra 1979 og op til i dag.
 4. Beskriv den udvikling som grafen viser.
 5. Hvad vil der ske, hvis den tendens fortsætter – om fx 10 år/20 år?

Du skal gå på Arbejdsbordet og vælge datasættet om Havisens tykkelse.

 1. Vælg en dato for et af årene fra 1979 og til i dag.
 2. Hvad kan du se på grafen?
 3. Aflæs havisens største og mindste volumen i dette år på grafen.
 4. Hvilket indtryk får man af havisen ved at se på dens tykkelse og volumen? Hvad kan det fortælle os?

Du skal bruge den figur med havisens alder, som du finder i artiklen “Havisen i Arktis er vigtig”.

 1. Hvad kan du aflæse af figuren?
 2. Hvilken type is bliver der henholdsvis mindre og mere af?
 3. Hvilken sammenhæng er der med den målte volumen (rumfang) af havisen, som du arbejdede med i Opgave 4?

Stop op – og tænk

Hvilken årsag kan der være til den udvikling, du har set i dit arbejde med havisen i Opgave 1-5? Kan du se et tidspunkt, hvor havisens udbredelse for alvor begynder at skrumpe?

Konklusion

Du skal nu komme med en samlet vurdering af havisens tilstand i Arktis. Du skal altså både inddrage havisens udbredelse, volumen/tykkelse og alder i din vurdering. Og du skal begrunde din vurdering ved inddragelse af de data, som du har analyseret på Arbejdsbordet tidligere i opgaven.

FORMÅL
 • At undersøge hvad der sker med havisens udbredelse og tykkelse, når klimaet ændrer sig.
FAGBEGREBER
 • Havis, isudbredelse, istykkelse.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

 • Havisen i Arktis er vigtig

Explainer:

 • Intro til Klimaets balancer
 • Havisen
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Havisens udbredelse
Havisens tykkelse
IDEER TIL EKSPERIMENTER
Back To Top