Skip to content

Havisen kan påvirke havstrømmene

Havisen skrumper i Arktis og det kan få mange konsekvenser. Det kan forstærke den globale opvarmning. Det kan ændre klima-systemer. Og det kan måske endda påvirke cirkulationen i verdenshavene.

Dannelsen af havis har stor betydning for de globale havstrømme. Disse havstrømme hænger sammen i et system, der ofte benævnes ’Det store transportbånd’, og som nærmest går hele kloden rundt. Havstrømmene drives af vindene og af en række regionale fænomener. Et af disse fænomener er Grønlandspumpen.

Syd og sydøst for Grønland er der normalt en evig og kraftig strøm af koldt og tungt saltvand fra overfladen mod havbunden. Denne nedsynkning af koldt og salt vand hedder Grønlandspumpen.

Strømmen af det kolde og salte vand opstår, når havisen fryser til. Det er fordi, at der udskilles salt fra isen til vandet omkring isen, når der dannes havis. Dette salt gør vandet tungere, og dette tunge vand synker mod bunden lige som en slags stort undersøisk vandfald i havet. Det sker i store mængder både ved Arktis og Antarktis. Så denne proces er med til at drive de strømninger, vandet følger videre rundt i verdenshavene.

Havstrømmene i oceanerne hænger sammen i et stort system, som ofte omtales Det store Transportbånd.
Varmt vand føres som overfladestrømme fra de ækvatoriale egne til den nordlige halvkugle. Havstrømmene drives delvis af vindene, men også af det vi kalder Grønlandspumpen. Langsomt afgiver havet sin varme til atmosfæren og det nedkøles.

Jordens rotation gør, at dette kolde saltholdige vand fra Arktis bevæger sig sydpå i en strøm på bunden af Atlanterhavet. Strømmen går mod ækvator og længere sydpå helt til Antarktis – og endnu videre til Det Indiske Ocean og Stillehavet.

I troperne varmes havvandet op, og der sker en fordampning fra havets overflade. Det øger koncentrationen af salt i havvandet. Herfra bevæger havvandet sig nordpå, som en saltholdig og varm overfladestrøm. Denne strøm hedder Golfstrømmen, og den har en nordlig udløber: Den Nordatlantiske Strøm.

Klimaforandringerne gør, at vandet i Arktis på sigt bliver mindre salt. Det sker, fordi der kommer mere nedbør, og det er ferskvand. Der smelter også is fra både indlandsisen og havisen, og dette smeltevand er også ferskvand.

Der opstår nu et lag af fersk overfladevand i det arktiske hav. Det medfører, at strømmen af tungt vand fra overfladen mod dybet bliver mindre. Det påvirker cirkulationen i havet og Golfstrømmen. Hvis Golfstrømmen på længere sigt svækkes, bliver det måske koldere i Europa, da klimaet i både Vesteuropa og Skandinavien i dag i høj grad er påvirket af varmen fra Golfstrømmen.

Vandmolekyler rejser 1600 år fra start til slut

1600 år! Så lang tid tager det for et vandmolekyle at komme en hel tur rundt i Det store transportbånd.

Grønlandspumpen – normal tilstand

Grønlandspumpen – svækket tilstand

Havets saltindhold har betydningen for biodiversitet

Ændringen i havets saltindhold betyder, ligesom temperaturændringer, også en ændring af forholdene for de dyr og planter, der kan leve i vandet. Mange arter er nemlig afhængige af bestemte saltkoncentrationer (saliniteter) for at kunne leve. Det betyder, at arter kan være truet, eller at de ændrer levested. Det kan gå ud over biodiversiteten – altså mangfoldigheden af arter.

Back To Top