Skip to content

Opgave 5: Temperaturer i Arktis – historisk set

I denne opgave skal du undersøge, hvordan temperaturen har ændret sig i Arktis i gennem mere end 100 år.

I  Nuuk begyndte man at måle temperaturen systematisk i 1784 og i Tasiilaq begyndte man i 1894.

 

Der er 2 delopgaver:

Opgave 1: Temperatur-udviklingen

Opgave 2: Temperatur-udviklingens sammenhæng med albedoen i Arktis

Forberedelse

Opgaver

Hvad sker der med temperaturen i Arktis?

Temperaturen udvikler sig ikke på samme måde i Arktis som i resten af verden. I denne opgave skal du undersøge, hvilke forskelle der er – og hvorfor.

OPGAVENS DATASÆT:

Temperaturudvikling

1. Temperatur-udviklingen

Gå på arbejdsbordet og åbn datasættet ”Temperaturudvikling”. Det viser, hvordan temperaturerne har udviklet i forhold til gennemsnitstemperaturen for perioden 1961-90.

Besvar nu disse spørgsmål:

  1. Beskriv udviklingen i den globale temperatur og den arktiske temperatur i perioden 1880 til 2020.
  2. Hvad kan den generelle temperaturstigning i perioden skyldes?
  3. Hvornår begynder de to kurver at adskille sig markant fra hinanden?
  4. Beregn hældningskoefficienten på de to kurver fra dette tidspunkt. Kan du komme med en mulig forklaring på, hvorfor der er de forskelle, du kan se? Du kan prøve at kigge på explaineren om albedo og få input dér.

Stop op – og tænk

Overvej, hvilke konsekvenser det har for klimaforandringerne i Arktis, hvis udviklingen fortsætter, som temperaturkurverne viser.

Konklusion

På baggrund af dine undersøgelser skal du nu give en samlet vurdering af:

1: Hvordan udvikler temperaturen sig i Arktis i forhold til globale temperaturudvikling?

2: Hvad er tendensen i temperaturstigningerne – både globalt og i Arktis?

FORMÅL
  • At undersøge, hvordan temperaturerne i Arktis har udviklet sig siden 1880.
FAGBEGREBER
  • Albedo Is-albedo-tilbagekobling, temperaturanomali, klimanormalperiode 1961-90.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

  • Fremtidens klima i Arktis

Explainer:

  • Temperaturer
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Temperaturudvikling
IDEER TIL EKSPERIMENTER
  • science.ku.dk:
  • science.ku.dk:
Back To Top