Skip to content

Opgave 10: Nye sejlruter

I denne opgave skal du undersøge, hvad der kan ske med sejlruter i verden, når havisen smelter i Arktis.

Siden 1979 er havisens udbredelse nemlig blevet næsten 50 % mindre om sommeren og over 10 % mindre om vinteren. Det betyder, at der er længere isfri perioder i Arktis, hvor der kan sejle skibe.

Forberedelse

Opgave

SEJL VARER FRA ASIEN TIL EUROPA

Hvad skal du undersøge?

Du skal forestille dig, at du skal have sejlet nogle varer fra Busan i Sydkorea til Bremerhaven i Nordtyskland.

Når man sejler i Det Arktiske Hav, skal man bruge isforstærkede skibe, der kan holde til at sejle i de arktiske farvande. Skibene er klassificeret efter forskellige polarklasser.

Dit containerskib er designet til at sejle i det Det Arktiske Hav – hovedsageligt uden isbryder. Skibet kan klare sejlads i første-års is med en tykkelse på op til 0,7 meter. Det sejler med en fart på 13 knob (knob = sømil/time). Det betyder, at skibet skal bruge cirka 8 dage på at komme gennem det isfyldte hav.

Kort: Nye Sejlrute Via Nordøstpassagen

OPGAVENS DATASÆT:

Havisens tykkelse
Havisens udbredelse

Opgave 1: Brug kort og data på Arbejdsbordet.

 1. Gå på Arbejdsbordet og vælg de to datasæt om Havisens udbredelse og Havisens tykkelse.
 2. Brug datasættene til at undersøge, om du kan finde en periode, der er lang nok til, at det skib, der er beskrevet ovenfor, kan komme igennem Nordøstpassagen. Det kræver, at der er åbent hav og/eller så tynd is, at det kan lade sig gøre for skibet at sejle. Notér resultatet ned.
 3. Hvor mange dage er den sejlbare periode i alt?

Opgave 2: Kig på havisens udbredelse tilbage i tiden

 1. Vælg det seneste års data for havisudbredelse. Find kortet med mindst havisudbredelse.
 2. Step baglæns med den samme dato og se på havisens udbredelse dag for dag tilbage til 1979.

Opgave 3: Undersøg tendensen i havisens udbredelse:

 1. Beskriv den udvikling, der har været i muligheden for at kunne sejle via Nordøstpassagen. Hvis det kan lade sig gøre, hvornår er det så muligt?
 2. Hvad er tendensen? Hvordan har muligheden ændret sig for at sejle via Nordøstpassagen?
 3. Kunne det lade sig gøre at sejle via de nye ruter i den seneste sæson?
 4. Hvad hvis den tendens fortsætter – hvad vil du vurdere kan ske om 10 år/20 år? Begrund dit svar.

Stop op – og tænk

Hvad mener du om de nye sejlruter? Er det her en god eller dårlig idé? Prøv at svare på spørgsmålene nedenfor:

 • Hvilke lande har den store interesse?
 • Hvilke lande skal have kontrollen over de nye sejlruter?
 • Skal man have flere isbrydere til at hjælpe fragtskibe? Hvem skal betale?
 • Er der miljømæssige fordele ved de nye sejlruter?

Konklusion

Du skal nu komme med en samlet vurdering af fordele og ulemper ved de nye sejlruter via Arktis.

Du skal begrunde din vurdering ved inddragelse af de data, som du har analyseret på Arbejdsbordet tidligere i opgaven.

FORMÅL
 • At undersøge, hvad der sker med sejlruter i hele verden, når havisen smelter i Arktis.
FAGBEGREBER
 • Havisens udbredelse, smeltning, sejlruter
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

 • Nye sejlruter
 • Havisen i Arktis er vigtig

Explainer:

 • Intro til Klimaets balancer
 • Havisen
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Havisens udbredelse
Havisens tykkelse
IDEER TIL EKSPERIMENTER
Back To Top