Skip to content

Opgave 6: Ændrede levevilkår i Arktis GL

I denne opgave skal du undersøge, hvordan klimaforandringerne kan påvirke livet i Arktis for dyr, planter og mennesker.

Forberedelse

Opgave

I denne opgave skal du arbejde med flere del-opgaver. Til sidst skal du danne et overblik over de tendenser, du har set.

 

Løs først opgaverne

1: Permafrost

5: Temperaturer i Arktis

10: Nye sejlruter

OPGAVENS DATASÆT:

Havisens udbredelse

Ændrede levevilkår i Arktis

Når du har løst de tre opgaver, skal du løse denne supplerende opgave:

 1. Undersøg ændringerne i minimumsudbredelsen af den arktiske havis inden for de seneste 20 år. 
 2. Hvilke tendenser kan du se?

Stop op – og tænk

 1. Hvordan kan fangersamfund samt dyr og planter blive berørt, når havisen bliver mindre, og havet bliver varmere?
 2. Hvordan kan infrastruktur blive påvirket, hvis permafrosten ændrer sig?
 3. Hvilke mulige scenarier kan du se for fremtidens levevilkår i Arktis? Inddrag gerne FNs klimamål 13: Klimaindsats. Inddrag også gerne FNs klimapanels (IPCCs) forskellige scenarier for det fremtidige klima.

Konklusion

Du skal nu komme med en samlet vurdering af, hvordan klimaforandringerne kan påvirke livet i Arktis for dyr, planter og mennesker.

FORMÅL
 • At forstå hvordan klimaændringer kan ændre livet for de mennesker, dyr og planter, der lever i Arktis.
FAGBEGREBER
 • Levevilkår, klimaændringer, havisens tykkelse, havisens udbredelse, permafrost.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

 • Permafrost
 • Havisen
 • Indlandsisens balancer
 • Fremtidens klima i Arktis

Explainer:

 • Klimaets balancer
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Permafrost
Havisens udbredelse
Havisens tykkelse
IDEER TIL EKSPERIMENTER
Back To Top