Skip to content

Opgave 9: Analyse af havisen GL

I denne opgave skal du undersøge nogle af de faktorer, der bestemmer udviklingen af havisen i Arktis. Her kommer du til at gå lidt tættere på havisens udbredelse og volumen end i Opgave 8.

Her skal du se på sammenhængen mellem havisens udbredelse og volumen. Vi har kun data for havisens volumen fra og med 1. januar 2000. Derfor skal du nu sammenholde udbredelse og volumen siden 1. januar 2000.

Der er 3 del-opgaver:

Opgave 1. Undersøg havisens udbredelse over tid

Opgave 2. Undersøg havisens volumen over tid

Opgave 3. Sammenhold udviklingen i henholdsvis havisens udbredelse og volumen

Forberedelse

Opgaver

Undersøg havisen

OPGAVENS DATASÆT:

Havisens udbredelse
Havisens tykkelse

Opgave 1. Undersøg havisens udbredelse over tid

Her skal du undersøge havisens udbredelse siden 1. januar 2000.

 1. Gå på Arbejdsbordet og find havisens maksimums- og minimumsudbredelse for hvert år siden år 2000.
 2. Tag de 5 første år og lav et gennemsnit.
 3. Tag 5 sidste år og lav et gennemsnit.
 4. Hvad er forskellen på de to gennemsnit i km2.
 5. Lav en kurve med disse data.
 6. Hvor skærer kurven i år 2000
 7. Hvor skærer kurven i det seneste år.
 8. Beskriv, hvad det siger om udviklingen i havisens udbredelse?

Opgave 2. Undersøg havisens volumen overtid

Her skal du undersøge havisens tykkelse siden 1. januar 2000.

 1. Gå på Arbejdsbordet og find data om havisens maksimums- og minimumsudbredelse for hvert år siden år 2000.
 2. Tag de 5 første år og lav et gennemsnit.
 3. Tag 5 sidste år og lav et gennemsnit.
 4. Hvad er forskellen på de to gennemsnit i km3.
 5. Lav en kurve med disse data.
 6. Hvor skærer kurven i år 2000?
 7. Hvor skærer kurven i det seneste år?
 8. Beskriv hvad det siger om udviklingen i havisens volumen?

Opgave 3. Sammenhold udviklingen i henholdsvis havisens udbredelse og volumen

 1. Kig år for år på udbredelse og tykkelse samtidig. Du kan prøve at lægge tykkelses- og udbredelseskort oven i hinanden.
 2. Hvad er der sket over tid?
 3. Se på kortene for hvert år siden 2000. Hvilken type is smelter hvert år?
 4. Hvilke forskelle kan du se på udviklingen i havisens udbredelse og tykkelse?
 5. Hvad får man ud af både at se på havisens udbredelse og volumen?

Stop op – og tænk

Hvor forandret er havisen i Arktis – og hvad tror du, den forandring betyder for det fremtidige globale klima?

Konklusion

Du skal nu lave en samlet vurdering af tilstanden for den arktiske havis. Du skal altså både inddrage havisens udbredelse og volumen/tykkelse i din vurdering. Og du skal begrunde din vurdering ved inddragelse af de data, som du har analyseret på Arbejdsbordet tidligere i opgaven.

FORMÅL
 • At forstå nogle af de væsentlige faktorer – havisens udbredelse og tykkelse – der bestemmer udviklingen af havisen.
FAGBEGREBER
 • Klimaændringer, havisens tykkelse, havisens udbredelse.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

 • Havisen i Arktis er vigtig
 • Havisen kan påvirke havstrømme

Explainer:

 • Havisen
 • Havstrømme
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Havisens udbredelse
Havisens tykkelse
IDEER TIL EKSPERIMENTER
Back To Top