Skip to content

Opgave 4: Udforsk albedoen

I denne opgave skal du undersøge et vigtigt fænomen, som har stor betydning i Arktis: Albedoen.

Albedoen er et udtryk for, hvor meget solstråling en overflade kan reflektere tilbage til atmosfæren igen. Lyse overflader har en høj albedo, og de reflekterer meget solstråling. Mørke overflader har en lav albedo, og de absorberer meget af Solens stråling.

Når der absorberes meget energi, stiger temperaturen i overfladen.

 

Der er 3 opgaver:

Opgave 1: Hvad er albedo?

Opgave 2: Havisens betydning for albedoen i Arktis

Opgave 3: Hvilke konsekvenser har en ændring af albedoen i Arktis?

Forberedelse

Opgaver

Du skal sætte dig ind i hvad fænomenet albedo betyder. Derefter skal du undersøge albedoens særlige betydning i Arktis.

OPGAVENS DATASÆT:

Havisens udbredelse

Opgave 1. Hvad er albedo?

Først skal du undersøge albedoen for at få indblik I, hvad fænomenet går ud på. Du skal bruge explainerne “Albedo”, ”Grønlands indlandsis” samt artiklen ”Albedo”. Besvar derefter disse spørgsmål:

 1. Hvad er albedo?
 2. Hvad er albedoen for hvid is?
 3. Hvad er albedoen for mørkt hav?
 4. Hvad er albedoen for landjord?
 5. Hvilken periode på året kan der især reflekteres solstråler fra overflader i Arktis?

Opgave 2. Havisens betydning for albedoen i Arktis

I Arktis er det havisens areal, der ændrer sig markant. Indlandsisens udbredelse er mere stabil. Her skal du undersøge, hvor meget havisen har ændret sig.

 1. Gå på Arbejdsbordet og vælg Havisens udbredelse. Du kan se km2 på kurven over havisens udbredelse. Aflæs havisens minimumsudbredelse i Arktis for mindst 10 forskellige år. Tegn en kurve for de valgte minimumsudbredelser. Hvad viser kurven?
 2. Hvornår på året ligger havisens minimumsudbredelse?
 3. Hvad betyder ændringen i havisens udbredelse for albedoen i Arktis?

Opgave 3. Hvilke konsekvenser har en ændring af albedoen i Arktis?

 1. Beskriv hvad det betyder, når albedoen ændrer sig.
 2. Hvordan kan en ændring i albedoen øge afsmeltningen af både havis og landis?
 3. Gå på Arbejdsbordet og kig på kurven over temperaturudviklingen. Hvad viser den? Beskriv og forklar.
 4. Hvordan hænger denne temperaturudvikling sammen med dine resultater fra Opgave 2?

Stop op – og tænk

Hvad betyder det, at vi kalder albedoen for en feedback-mekanisme?

Forklar, hvad der menes, når man taler om havisens afsmeltning og begrebet ”Tipping point” i forbindelse med albedoen.

Konklusion

Du skal nu komme med en samlet vurdering af den betydning, som albedoen – og ændringen i albedoen – har i Arktis.

FORMÅL
 • At undersøge, hvilken effekt Solens energiindstråling har i Arktis samt hvilken betydning det har, at der kommer flere mørke overflader, fordi der smelter is og sne.
FAGBEGREBER
 • Albedo, Arktis, energi, temperatur
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

 • Albedo
 • Indlandsisens balancer

Explainer:

 • Albedo
 • Grønlands Indlandsis
DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Havisens udbredelse
IDEER TIL EKSPERIMENTER
Back To Top