Skip to content

Opgave 7: Klimaet i Arktis

I denne opgave skal du undersøge forskellige af de drivkræfter, der er med til at bestemme, hvordan klimaet i Arktis udvikler sig.

Forberedelse

Opgave

Gå til explainerne og udforsk de kræfter, der er på spil i klimaet i Arktis. Lav et Mindmap, der viser:

  1. Hvordan påvirker de primære drivkræfter i klimaet hinanden?
  2. Hvad kan forstærke eller formindske de forskellige udsving i klimaet?
  3. Skab overblik over de forskellige forandringer og vis, hvordan de påvirker hinanden.

Stop op – og tænk

Prøv at se på, om nogle af forandringerne er mere styrende end andre for, hvad der sker i Arktis lige nu.

Konklusion

Hvad er den væsentlige årsag til at klimaet forandrer sig i det tempo, vi ser i dag?

Hvilke andre mekanismer er væsentlige i forhold til udviklingens tempo?

FORMÅL
  • At undersøge, hvilke kræfter der er med til at bestemme klimaets udvikling.
FAGBEGREBER
  • Solenergi, temperatur, atmosfære, albedo, Arktis, energi, skyer, nedbør, permafrost, havniveaustigninger, havcirkulation…
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om:

  • Klimaets balancer

Explainer

  • Klimaets balancer
IDEER TIL EKSPERIMENTER
  • science.ku.dk:
Back To Top