skip to Main Content

Opgave 5: Temperaturer i Arktis – historisk set

I denne opgave skal du undersøge, hvordan temperaturen har ændret sig i Arktis i gennem mere end 100 år.

I  Nuuk begyndte man at måle temperaturen systematisk i 1784 og i Tasiilaq begyndte man i 1894.

 

Der er 3 del-opgaver:

Opgave 1: Temperatur-udviklingen

Opgave 2: Temperatur-udviklingens sammenhæng med albedoen i Arktis

Opgave 3: Hvilke perioder sammenligner vi med?

Forberedelse

Opgaver

Hvad sker der med temperaturen i Arktis?

Temperaturen udvikler sig ikke på samme måde i Arktis som i resten af verden. I denne opgave skal du undersøge, hvilke forskelle der er – og hvorfor.

OPGAVENS DATASÆT:

Temperaturudvikling

Opgave 1. Temperatur-udviklingen

Gå på arbejdsbordet og vælg datasættet “Temperaturudviklingen”.

Besvar nu disse spørgsmål:

 1. Beskriv udviklingen i den globale temperatur og den arktiske temperatur i perioden 1880 til 2020.
 2. Hvad betyder det, at kurverne viser temperaturanomali?
 3. Hvad tror du, den generelle temperaturstigning i perioden skyldes?
 4. Hvad kan være forklaring på, at de to kurver ikke følges ad i hele perioden?
 5. Kig på hældningskoefficienten på de to kurver. Kan du komme med en mulig forklaring på, hvorfor der er de forskelle, du kan se? Du kan prøve at kigge på albedo i Klimaanimationen og få input dér.

Opgave 2. Lav din egen kurve over den globale temperaturudvikling.

 1. Hent data i excel over den globale og arktiske temperaturudvikling. Nu skal nu lave et nyt sæt grafer over de to udviklinger. I denne version skal du vise temperaturafvigelserne i forhold til den nyere klimanormal for perioden 1991-2020.
 1. Indtegn gennemsnitsgrafer for de to udviklinger.
 2. Hvilken forskel er der mellem graferne i Arbejdsbordets datasæt og dine grafer?
 3. Hvad betyder valget af klimanormalens periode for fremstillingen af temperaturudviklingens karakter – globalt og i Arktis?

 

Stop op – og tænk

Overvej, hvilke konsekvenser det har for klimaforandringerne i Arktis, hvis udviklingen fortsætter, som temperaturkurverne viser.

Konklusion

På baggrund af dine undersøgelser skal du nu give en samlet vurdering af:

1: Hvordan udvikler temperaturen sig i Arktis i forhold til globale temperaturudvikling?

2: Hvad er tendensen i temperaturstigningerne – både globalt og i Arktis?

FORMÅL
 • At undersøge, hvordan temperaturerne i Arktis har udviklet sig siden 1880.
FAGBEGREBER
 • Albedo Is-albedo-tilbagekobling, temperaturanomali, klimanormalperiode 1961-90.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om: Fremtidens klima i Arktis

Explainer: Temperaturer

DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Temperaturudvikling
IDEER TIL EKSPERIMENTER
 • science.ku.dk:
 • science.ku.dk:
Back To Top