Skip to content

Opgave 5: Temperaturer i Arktis – historisk set

I denne opgave skal du undersøge, hvordan temperaturen har ændret sig i Arktis i gennem mere end 100 år.

I  Nuuk begyndte man at måle temperaturen systematisk i 1784 og i Tasiilaq begyndte man i 1894.

 

Der er 3 del-opgaver:

Opgave 1: Temperatur-udviklingen

Opgave 2: Temperatur-udviklingens sammenhæng med albedoen i Arktis

Opgave 3: Hvilke perioder sammenligner vi med?

Forberedelse

Opgaver

Hvad sker der med temperaturen i Arktis?

Temperaturen udvikler sig ikke på samme måde i Arktis som i resten af verden. I denne opgave skal du undersøge, hvilke forskelle der er – og hvorfor.

OPGAVENS DATASÆT:

Temperaturudvikling

Opgave 1. Temperatur-udviklingen

Gå på arbejdsbordet og vælg datasættet “Temperaturudviklingen”.

Besvar nu disse spørgsmål:

 1. Beskriv udviklingen i den globale temperatur og den arktiske temperatur i perioden 1880 til 2020.
 2. Hvad betyder det, at kurverne viser temperaturanomali?
 3. Hvad tror du, den generelle temperaturstigning i perioden skyldes?
 4. Hvad kan være forklaring på, at de to kurver ikke følges ad i hele perioden?
 5. Kig på hældningskoefficienten på de to kurver. Kan du komme med en mulig forklaring på, hvorfor der er de forskelle, du kan se? Du kan prøve at kigge på albedo i Klimaanimationen og få input dér.

Opgave 2. Lav din egen kurve over den globale temperaturudvikling.

 1. Hent data i excel over den globale og arktiske temperaturudvikling. Nu skal nu lave et sæt grafer over de to udviklinger med udgangspunkt i tallene fra kolonnerne: “Land-Hav: Årligt gennemsnit (Global)” og “Land-Hav: Årligt gennemsnit (Arktis 64N-90N)”.
 1. Indtegn de udjævnede grafer for de to udviklinger med data fra kolonnerne Lowess (30) Global og Lowess (30) Arktis. Lowess står for Lokalt vægtede udjævnede data, og 30 angiver de antal år, man bruger til regressionen.

 

Stop op – og tænk

Overvej, hvilke konsekvenser det har for klimaforandringerne i Arktis, hvis udviklingen fortsætter, som temperaturkurverne viser.

Konklusion

På baggrund af dine undersøgelser skal du nu give en samlet vurdering af:

1: Hvordan udvikler temperaturen sig i Arktis i forhold til globale temperaturudvikling?

2: Hvad er tendensen i temperaturstigningerne – både globalt og i Arktis?

FORMÅL
 • At undersøge, hvordan temperaturerne i Arktis har udviklet sig siden 1880.
FAGBEGREBER
 • Albedo Is-albedo-tilbagekobling, temperaturanomali, klimanormalperiode 1961-90.
BAGGRUNDSMATERIALE

Læs om: Fremtidens klima i Arktis

Explainer: Temperaturer

DATASÆT PÅ ARBEJDSBORDET
Temperaturudvikling
IDEER TIL EKSPERIMENTER
 • science.ku.dk:
 • science.ku.dk:
Back To Top