Skip to content

Ida Toldbod: Tekst og udvikling | Christina Maria Fromberg: Design, illustration, animation og udvikling | Iben Plesner og Speakerbureauet: Speak

Kilder

  • Temperatur: ipcc.ch/xxx | Kurve til venstre | Kurve til højre
  • Nedbør: Kort
  • Vind: Film 1 | ipcc.ch/varmekort
  • Havniveaustigninger: Foto: The earth at night/ NASA Earth Observatory
  • Havisen: Animation/ NASA
  • Træer og planter: Foto: Adobe Stock | Kort: xxx
  • Grønlands indlandsis: Massebalance, kurve: DMI
  • Øvrige fotos: Adobe Stock
Back To Top