Skip to content

[responsivevoice_button voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]

Læs dette op!

[responsivevoice_button voice=”Danish Female” buttontext=”Læs højt” buttonposition=”after”]Text you want ResponsiveVoice to read Vi har skabt lejeloven.dk med det formål at gøre det nemmere at forstå den ellers komplicerede lejelov, der vedkommer de mere end 2,4 millioner mennesker, som bor til leje i Danmark – og deres udlejere ikke mindst.

Med Lejeloven.dk håber vi på at kunne hjælpe danskerne til bedre at forstå både deres rettigheder og deres forpligtelser – som lejere, såvel som udlejere – og at vi på den måde kan være med til at bane vejen for bedre lejer-udlejer relationer. Vores erfaring er, at både lejer og udlejer har gode intentioner og handler i bedste mening, og at mange lejer-udlejer konflikter dermed kunne være undgået, hvis begge parter var bedre oplyst om lejelovens bestemmelser. [/responsivevoice]

[ccc_browsing_history_list_results title=”” posts_per_page=”” class=”” style=””]
Back To Top