Skip to content

Indlandsisens balancer

Den globale opvarmning betyder, at Grønlands indlandsis ikke længere er i (masse)balance, fordi isen smelter hurtigere end der tilføres sne i form af nedbør. Siden år 2000 er denne afsmeltning gået særlig hurtig, og den har allerede bidraget til 12…

Read more
Back To Top